Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Zakład bioinformatyki i telemedycyny

BAMS

Czasopismo „Bio-Algorithms and Med.-Systems” zostało zainicjowane z myślą o umożliwieniu publikowania prac w tematyce łączącej pomysły w dziedzinie medycyny, których realizacja możliwa jest dzięki współpracy ze specjalistami w dziedzinie obliczeń komputerowych.

Zastosowanie technik numerycznych w medycynie rozumiane jest bardzo szeroko poczynając od poziomu molekularnego przez medycynę praktyczną do technik telemedycznych.

Działalność na poziomie molekularnym dotyczy prac w dziedzinie bioinformatyki, farmakologii (komputerowo wspomagane projektowanie leków), biologii systemów (symulacja procesów fizjologicznych, modele integracyjne). Opracowanie narzędzi do obsługi procesów diagnostycznych czy monitorowanie oraz wspieranie procesów terapeutycznych. Działalność w dziedzinie medycyny praktycznej dotyczy także szeroko rozumianej aktywności edukacyjnej. Edukacja wspierana komputerowo adresowana jest do studentów medycyny, uczestników kursów specjalistycznych (personel szpitalny) ale też edukacja społeczna adresowana do odbiorcy bez przygotowania fachowego mająca na celu propagowanie zachowań pro-zdrowotnych. Tematyka wspierająca rozwój technik diagnostycznych jak analiza obrazów, analiza sygnałów biologicznych czy techniki wizualizacji 3-D. Nową dziedziną rozwijaną obecnie to symulacje w medycynie.

Czasopismo po siedmiu latach wydawnictwa krajowego zostało zaproszone do współpracy z wydawcą o zasięgu światowym, jakim jest wydawca de Gruyter. Od stycznia 2012 czasopismo jest wydawane pod szyldem tego wydawcy, który ma kontakt z 30 tys bibliotek na naszej planecie. Informacja o naszym czasopiśmie dociera do tej liczby odbiorców bibliotecznych. Mamy nadzieję, że poczytność naszego czasopisma wzrasta. Wyniki opublikowane w naszym czasopiśmie docierają do takiej dużej liczby odbiorców.

http://www.degruyter.com/view/j/bams

Zachęcamy do przekazywania wyników prac do publikacji na łamach czasopisma

„Bio-Algorithms and Med-Systems”

 

Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach naukowych:

 • Baidu Scholar
 • BazTech
 • Case
 • CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure)
 • CNPIEC - cnpLINKer
 • DBLP Computer Science Bibliography
 • Dimensions
 • EBSCO (relevant databases)
 • EBSCO Discovery Service
 • Embase
 • Genamics JournalSeek
 • Google Scholar
 • Index Copernicus
 • Japan Science and Technology Agency (JST)
 • J-Gate
 • JournalTOCs
 • KESLI-NDSL (Korean National Discovery for Science Leaders)
 • Meta
 • Microsoft Academic
 • Naviga (Softweco)
 • Primo Central (ExLibris)
 • ProQuest (relevant databases)
 • Publons
 • PubsHub
 • QOAM (Quality Open Access Market)
 • ReadCube
 • Reaxys
 • SCImago (SJR)
 • SCOPUS
 • Sherpa/RoMEO
 • Summon (Serials Solutions/ProQuest)
 • TDNet
 • Text Mining
 • Ulrich's Periodicals Directory/ulrichsweb
 • WanFang Data
 • Web of Science - Emerging Sources Citation Index
 • WorldCat (OCLC)


http://dblp.uni-trier.de/db/journals/bams/index.html